Sunday, 27 September 2015

救恩永生來


救恩永生來

春至熱氣闖進來

奪走微風炙熱來

晴時多雲雨水來

滋潤大地燦爛來

花豔草綠笑顏來

彩蝶鳥鳴春天來

當春雨的時候、你們要向發閃電

的耶和華求雨。他必為眾人降下

甘霖、使田園生長菜蔬。亞10:1

 

地球南北顛倒來

南地月色窗前來

北地太陽射進來

他鄉秋高氣爽來

落葉紛紛落下來

春開秋落美景來

父阿、是的、因為你的

美意本是如此。太11:26

 

 

兩地情景分開來

放下自我謙卑來

順服主不約而來

翻山越洋飛過來

心驚膽破嚇過來

愛的印證勇敢來

我們愛、因為 神

先愛我們。約壹4:19

 

信仰不再理論來

順服真理能力來

捨己愛人祈禱來

傳講造就更新來

住在主裡平安來

愛的救恩永生來

保守自己常在 神的愛中、

仰望我們主耶穌基督的憐

憫、直到永生。猶1:21